הרב זמיר כהן, משמעות חורבן בית המקדש / Rabbi Zamir Cohen, Temple Destruc...

משמעות חורבן בית המקדשקרוב לאלפיים שנה מתאבל העם היהודי על חורבן בית המקדש.

ארבעה צומות בשנה, מנהגי אבלות ועוד.

מדוע?

מה פשר האסון הגדול שהדיו ממשיכים ללא קץ עד בנין הבית השלישי?

הרב זמיר כהן מבאר את עומק משמעות החורבן בשלשה רובדי עומק, פונה אל השכל ומעורר את רגשות הגעגועים לימי תפארת ישראל ומסביר מהי הדרך לגאולת ישראל האמיתית.http://www.hidabroot.org

הרב זמיר כהן, משמעות חורבן בית המקדש / Rabbi Zamir Cohen, Temple Destruction Meaning ✡

תגובות