הרב מנחם וייס, בין המצרים - חלק א / Rabbi Menachem Weiss, Three Weeks- P...

בין המצרים חלק אמהם ימי בין המצרים?

למה בית המקדש לא נבנה שוב?

ולמה בכלל אלוקים החריב את ביתו?

הרב מנחם וייס בהרצאה יסודית לתקופה זו

תגובות