הרב אורי זוהר, פרשת שלח לך / Rabbi Uri Zohar, Parashat Shelach ✡

תגובות