✡✡✡ הרב מרדכי נויגרשל שליט"א - הפרכת תאוריית האבלוציה - חובה! ✡✡✡

תגובות