הרב אורי זוהר, פרשת בחוקותי / Rabbi Uri Zohar, Parashat Bechukotai ✡

פרשת בחוקותיהרב אורי זוהר ממשיך בסדר הפרשיות והמוסר שעומד מאחוריהם והפעם פרשת בחוקותי.

תגובות