הרב מאיר אליהו, פרשת בהר | תשע"ב / Rabbi Meir Eliyahu, Parashat Behar | ...

הקפדה על כבוד הזולת - פרשת בהרהרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

הנושא: הקפדה על כבוד הזולת מצילה אפילו ממות.תגובות