הרב ברוך רוזנבלום\, פרשת בהר, תשע"ב - הקפדה על כבוד הזולת / Rabbi Baruch...

הקפדה על כבוד הזולת - פרשת בהרהרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

הנושא: הקפדה על כבוד הזולת מצילה אפילו ממות.

תגובות