הרב יוסף שלוש שליט"א - פרשת השבוע - פרשת שמיני - תשע"ח - 2018

רב אזורי בצפון הארץ, יו"ר ארגון רבני ההתיישבות, בנו של הרה"ג הרב דוד שלוש זצ"ל

תגובות