✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת שמיני - תשע"ח - 2018 ✡✡✡

הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת שמיני - תשע"ח - 2018

הלכות ספירת העומר
ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן.
השוכח לספור יום אחד, ואם לכתחילה צריך לחוש שמא לא יספור את כל הימים בשלימות.
דין קטן בספירת העומר.
מי ששאל אותו חבירו כמה היום לעומר


תגובות