הרב יוסף בן פורת, איפה היה אלוקים בשואה / Rabbi Yosef Ben-Porat, Where ...

תגובות