הרב הרצל חודר, חודש ניסן / Rabbi Herzl Hoder, Nisan month ✔

חודש ניסןחודש ניסן מלשון ניסים שנעשו לעם ישראל.

מהם מאפייני חודש ניסן?

מהי ברכת האילנות?

הרב חודר בפנינים לחודש ניסן.

תגובות