הרב דניאל עשור, התבוללות - חלק א / Rabbi Daniel Asor, Assimilation - Par...

התבוללות חלק אהרב דניאל עשור - מתבולל לשעבר - בהרצאה מיוחדת על המלחמה האמיתית של עם ישראל.

תגובות