הרב ברוך רוזנבלום, פרשת כי תשא, תשע"ב - המן וחוסר האחדות / Rabbi Baruch ...

המן וחוסר האחדות - פרשת כי תשאהרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

הנושא: המן מנצל את פירוד עם ישראל כדי להשמידם.

תגובות