הרב ברוך רוזנבלום, פרשת צו, תשע"ב - בידנו לשנות את הטבע ואת המזל / Rabb...

בידנו לשנות את הטבע ואת המזל - פרשת צוהרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

הנושא: בידנו לשנות את הטבע ואת המזל.

תגובות