הרב יצחק יוסף שליט"א - להעמיד תלמיד חכם בהגעלת כלים

תגובות