הרב בן ציון מוצפי שליט"א - שו"ת רשת מורשת - פרשת ויקהל - פקודי - תשע"ח - 2018

תגובות