ה.זמיר כהן, הלכות תענית אסתר וחג הפורים / R.Zamir Cohen, The fast of Es...

הלכות תענית אסתר וחג הפוריםהרב זמיר כהן בסקירה על הלכות תענית אסתר ועל החג המגיע מיד אחרי - חג הפורים.

תגובות