הרב אפרים פרידמן, פורים | חלק ג / Rabbi Ephraim Friedman, Purim | Part 3 ✡

פורים - חלק גהקשר בין עמלק לנאצים והאיראנים של ימינו?

אל מול החיבור ההיסטורי בין עמלק לפרס.

תגובות