הרב אפרים פרידמן, פורים | חלק ב / Rabbi Ephraim Friedman, Purim | Part 2 ✡

פורים - חלק בהחיבור המסוכן בין תמצית הרוע - עמלק ומלכות פרס הנהנתנית הוא, שורש הרוע של השמדת היהודים ומצוות הפורים כנגדו.

תגובות