הרב אפרים פרידמן, פורים | חלק א / Rabbi Ephraim Friedman, Purim | Part 1 ✡

פורים - חלק אמה הרקע של התרבות הפרסית המהווה את כר ההתרחשות של סיפור פורים?


תגובות