✡✡✡ קבר מרדכי ואסתר באירן / Mordechai and Esther Tomb in Iran ✡✡✡

קבר מרדכי ואסתר באירן / Mordechai and Esther Tomb in Iranתעוד מיוחד.

איך נראה קבר מרדכי ואסתר בעיר האמדן שבאירן?

מהו גורלו של הקבר במשטר האירני?

ואיך חגגו את חג הפורים בעיר האמדן?

בלעדי לערוץ הידברות.


תגובות