קריאת המגילה / Megillah Reading ✡קריאת המגילה

קריאת מגילת אסתר מפי הרב דניאל יגודיוב.
תודתנו ל"מלכות וקסברגר" על התמונות הנפלאות המשולבות תוך כדי הקריאה.

* חשוב לציין שבקריאה זו לא יוצאים ידי חובת קריאת המגילה.

תגובות