סיאנס

הרב יצחק פנגר בהרצאתו כחלק מסדרת הרצאות על המיסטיקה היהודית והעולמית.

אחד מנושאי המיסטיקה העולמית היא סיאנס -- תקשורת עם הנפטרים.

איך התחיל הסיאנס?

איך הגיע הסיאנס לעולם המערבי?

ולמה הסיאנס נוגד את התורה?

תגובות