הרב שמואל אליהו שליט"א - קול צופייך - השיעור השבועי - פרשת תצוה - מקרא מגילה כדברי תורה - תשע"ח - 2018תגובות