הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת משפטים - תשע"ח - 2018תגובות