הרב ברוך רוזנבלום, פרשת יתרו, תשע"ב - למה לא נתנה התורה לגויים? / Rabbi Baruch Rosenblum ✔

למה לא נתנה התורה לגויים? - פרשת יתרו

הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.הנושא: למה לא נתנה תורה לגויים?תגובות