הרב ברוך רוזנבלום, פרשת וארא, תשע"ג - מכת הצפרדעים / Rabbi Baruch Rosenb...

תגובות