הרב בן ציון הכהן קוק שליט"א - פרשת השבוע - פרשת וישב - תשע"ח - 2017

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, נכדו של הרה"ג הרב אלישיב זצוק"ל, ובנו של הגאון רבי שלמה הכהן קוק זצ"ל שהיה הרב הראשי של רחובות, מחבר הספרים פניני חנוכה ופניני תפילה ועוד


תגובות