הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת וירא - תשע"ח - 2017

תגובות