הרב מנחם וייס שליט"א - סגולות לקשיים בפרנסה - הידברות

כח התפילה והמעשרות בכללות, תפילות מיוחדות המשפיעות על צינור השפע זמני רצון וסגולה לפתיחת מזל העושר ומקומות קודש הנועדים בסגולתם להתברך בשפע הפרנסה בכבוד.


תגובות