הרב בן ציון מוצפי שליט"א - שו"ת רשת מורשת - ראש השנה - פרשת האזינו - תשע"ז - 2017

תגובות