הרב בועז שלום שליט"א - טעמו וראו - ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי - הכוזרי סותר דברי הפילוסוף

תגובות