הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת כי תצא - המשך הלכות סליחות - תשע"ז - 2017

תגובות