הרב יוסף בן פורת שליט"א - התפילה בחודש אלול וחשיבותה - תשע"ז - 2017

כיצד ניתן לעלות במעלות הרוחניות בחודש אלול?

כיצד התפילות שלנו יכולות לסייע לנו להתקרב לה'?

הרב יוסף בן פורת בהרצאה חשובה שתכין אותנו לקראת יום הדין בראש השנה.


תגובות