הרב ראובן אלבז שליט"א - פרשת השבוע - פרשת האזינו - תשע"ח - 2017

ראש ישיבת אור החיים, תלמידו וחביבו של מרן זצ"ל, גדול מחזירי התשובהתגובות