הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת שופטים - הלכות סליחות - תשע"ז - 2017

תגובות