ילד בעל זיכרון פנומנאלי מפגין את ידיעותיו בפני הגר"ח קנייבסקי שליט"א

תגובות