הרב דוד יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת ראה - תשע"ז - 2017

תגובות