הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת ואתחנן - המשך הלכות בשר וחלב - תשע"ז - 2017

תגובות