הרב ציון בוארון שליט"א - עליה להר בית - תשע"ז - 2017

חבר בית הדין הגדול, מבכירי הדיינים בארץ ומקורב למרן זצ"לתגובות