הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת עקב - המשך הלכות בשר וחלב - תשע"ז - 2017

תגובות