הרב מאיר מאזוז שליט"א - פרשת השבוע - פרשת עקב - חידושים וביאורים על פרשת עקב - תשע"ג - 2013

מעלת ארץ ישראל, לא תחסר כל בה, הארץ המגדלת הכי הרבה סוגי יבול.תגובות