הרב יוסף בן פורת שליט"א - תשעה באב - חודש אב מזל רע לישראל, במיוחד בהר הבית

מה פשר המזל הרע לישראל בתקופה זו?

מה דעת הרב על אותם אנשים שעולים להר הבית?

הרצאה מיוחדת לקראת תשעה באב.

תגובות