הרב יוסף בן פורת שליט"א - תשעה באב - שנאת החינם שהביאה לחורבן בית המקדש

כיצד נחרב בית המקדש למעשה?

איך זה קשור לשנאה ששררה בעם ישראל באותה תקופה?

הרב בן פורת בהרצאה מעמיקה על החורבן שמלווה אותנו עד היום.

תגובות