הידברות היום - אברי גלעד נחרץ | אשת הרב והאוטיסט | מלך זילברשלג מתגעגע | ימים של סכנה | הרב יגאל כהן | מקבץ הומור

אברי גלעד על ה’הדתה’: "מריח משנאה ופחד. מה האינטרס לקרוע אותנו איש מרעהו?"

קמפיין ההדתה? לאברי גלעד יש הרבה מה להגיד עליו, ולא. הוא לא חושש מהתגובות הנלוזות שיצאו נגד דעתו, וניסו לבייש אותו בגינה. העליהום התקשורתי נגד משרד החינוך בשל ה'הדתה', מעציב אותו ונובע לדעתו משנאה, ולא פחות מכך - מפחד

אברי גלעד על ה’הדתה’: "מריח משנאה ופחד. מה האינטרס לקרוע אותנו איש מרעהו?"

תגובות