הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת פנחס - הלכות תשעב באב - תשע"ז - 2017

תגובות