הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת בלק - הלכות בין המצרים - תשע"ז - 2017

תגובות