הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת דברים - הלכות תשעב באב - תשע"ז - 2017

תגובות