הרב מאיר מאזוז שליט"א - פרשת השבוע - פרשת דברים - בית דין צדק - תשע"ו - 2016

טעותם של הפילוסופים בעבר במניין הכוכבים | "אם אומר 'ויקרב משיחיה' חותנו מושך לו בטליתו אם לא אומר אביו מושך לו עד שהשאיר את הטלית אצלם" | איך הרי"ף אמר על תלמידו שהוא יותר טוב מתלמידי משה רבנו? | חובת הדיין לשפוט רק בשמיעת ב' הצדדים.נהרות פרת וחידקל הידועות כיום | טעותם של הפילוסופים בעבר במניין הכוכבים | הפחד הגדול של הספרדים מעין הרע | היכן מצינו שמשה רבנו אחר שברך את ישראל הוסיף משפט נגד עין הרע? | "אם אומר 'ויקרב משיחיה' חותנו מושך לו בטליתו אם לא אומר אביו מושך לו עד שהשאיר את הטלית אצלם" | ההבדל בין חכם לנבון | פירוש "אנשים חכמים וידעים לשבטיכם" | חכמתו של רבה של לודז' בעשיית משפט ודין אמת | תולדותיו של הרי"ף | ב' רבנים שנקראו 'רבנו אפרים' | תלמידו של הרי"ף רבי יוסף אבן מגאש | איך הרי"ף אמר על תלמידו שהוא יותר טוב מתלמידי משה רבנו? | משפט צדק בדין תורה "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" | חובת הדיין לשפוט רק בשמיעת ב' הצדדים | דרכו של הרב 'ערך השלחן' בשבטו על כס הדיינות | פירוש "לא תכירו פנים במשפט".

תגובות