הידברות היום - מדענים מנסים להחזיר אנשים שהוכרזו כמתים לחיים | נקניקים טרפים | נס לאור היום | הצעד הראשון שעשה שמות ברשת | הניאו נאצי היהודי


אדם צריך להשתדל בפרנסה – אבל הוא לא צריך להשתדל יותר מידי. לקב"ה יש דרכים משלו להעשיר אדם

הרב זמיר כהן – הדרכים של הקב"ה להעשיר אדם

תגובות